Chuyển Địa Chỉ


I CHUYỂN ĐỊA CHỈ
1 Thủ tục
1.1 Đối với cá nhân
Khi đến quầy giao dịch, khách hàng mang them CMND, Passport.
1.2 Đối với công ty
Mang theo giấy giới thiệu của công ty hay CMND người đại diện trên giấy phép kinh doanh
2 Phí chuyển địa chỉ
2.1 Đối với cá nhân
- Khách háng sử dụng dưới 12 tháng, phí là: 250.0000 vnd
- Khách háng sử dụng trên 12 tháng miễn phí.
2.2 Đối với công ty
- Khách háng sử dụng dưới 12 tháng, phí là: 500.0000 vnd
- Khách háng sử dụng trên 12 tháng miễn phí.Vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 0909 4242 59 để nhận được tư vấn chi tiết hơn !!!
   Trung tâm lắp đặt mạng fpt bình thạnh