Nhận thông báo của mạng xã hội Facebook từ trình duyệt Chrome

Nhận thông báo của mạng xã hội Facebook từ trình duyệt Chrome

Hiện nay có rất nhiều các ứng dụng có chức năng nhận thông báo tin nhắn nhưng thông báo có Tag, Like, Comment... Tuy nhiên thì hầy hết các ứng dụng này đều phải cài đặt thêm các ứng dụng thứ 3. Để có thể đơn giản hóa việc này mình xin giới thiệu một tiện ích có sẵn trên Chrome để theo dõi và nhận thông báo của Facebook trên trình duyệt Chrome của mình.

Tiện ích mở rộng Faces.im

Khi bạn sử dụng tiện ích này của Faces.im thì nếu có ai đó nhắn tin hoặc tác động đến Facebook sẽ lập tức nhận được thông báo nổi bên cạnh Chrome. Bạn có thể chat trực tiếp hoặc tác động đến các thông báo này bằng việc click vào đó để tương tác.Mặc khác nếu bạn thấy phiền khi có quá nhiều thông báo nổi lên trên tất cả các tab của Chrome thì ứng dụng này cũng cho phép bạn có thể tắt các thông báo này đi bằng cách click vào dấu tích trong các trong thông báo đó. Kể từ đó thì các thông báo tin nhắn sẽ chỉ xuất hiện trên biểu tượng của Faces.im trên thanh tiến ích.

Nhìn chung thì đây là một tiện ích khá hữu dụng, tuy nhiên thì tiện ích này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện. Vẫn còn có một số các lỗi khi sử dụng và một điểm bất lợi nữa là ứng dụng này chỉ vừa phát triển trên hạ tầng Chrome. Hy vọng trong tương lai thì tiện ích này sẽ được tích hợp trong nhiều các trình duyệt và được sửa hết các lỗi còn sót.